Die slim man ken baie paaie, die wyse man ken die regte pad.

- CJ Langenhoven