Die slim man ken baie paaie, die wyse man ken die regte pad.

- CJ Langenhoven

07Mei2012
AfdrukE-pos
Martin

Testamente

'n Aansoekvorm vir die opstel van u testament kan aan African Mutual Trust gefaks word of per e-pos na ons kantore afgestuur word. African Mutual Trust onderneem om die opgestelde testamente binne 3 dae na ontvangs van die aansoekvorm per e-pos aan u af te stuur vir ondertekening. tensy anders ooreengekom.

Waarom van African Mutual Trust se dienste gebruikmaak?

African Mutual Trust se personeel beskik oor die kundigheid om selfs gekompliseerde testamente regtens korrek te bewoord.

African Mutual Trust dring nie daarop aan om as eksekuteur in u testament ingeskryf te word nie. U kan self kies wie as eksekuteur wil benoem. Die opstel van die testament is dus 'n objektiewe professionele diens teen 'n fooi. Dit is egter in u belang om African Mutual Trust ten minste as 'n alternatiewe eksekuteur te benoem om te verseker dat daar altyd 'n eksekuteur benoem is wanneer u te sterwe kom.

African Mutual Trust is bereid om u testament gratis te bewaar.

Eksekuteurskommissie word in die testament vasgestel indien u dit so verkies.

Fooie (BTW uitgesluit):

  • Opstel van testament sonder konsultasie: R500.00 + BTW
  • Opstel van testament na een konsultasie met kliënt: R850.00 + BTW
  • Hersiening van testament: per kwotasie

Aansoekvorm vir 'n testament