Die slim man ken baie paaie, die wyse man ken die regte pad.

- CJ Langenhoven

AfdrukE-pos

Trustdienste

African Mutual Trust stel nuwe trustaktes op en registreer dit by die Meester van die Hoë Hof.

Ons onderneem ook die oudit van die bewoording van bestaande trusts asook die wysiging daarvan.

As n verdere diens stel ons die nodige resolusies vir trusteebesluite op.

Indien dit verlang word stel ons die finansiale state vir belastingdoeleindes op.

Ons onderneem ook die omvattende bestuur van inter vivos en testamentêre trusts. Die bestuur vind plaas met African Mutual Trust as mede-trustee of bloot as agent van die trustees onder 'n herroepbare volmag.

Fooie (BTW uitgesluit)

  • Oprigting en registrasie van trusts (konsultasie ingesluit): R4,500.00 en R 250.00 inkomsteseëls vir registrasiedoeleindes
  • Wysigings, oudits, resolusies en finansiale state: per kwotasie
  • Jaarlikse bestuursfooie: 1% van bates onder bestuur. Vir trusts wat groter as R3 000 000 se bates besit word spesiale kwotasies gegee.
  • Beëindigingsfooi (van trusteeskap of volmag): onderhandelbaar tot 2% van bates wat verdeel word.

Aansoekvorm vir 'n trust